קטע:מצודות על יהושע ז טו

מצודת דוד

"הנלכד בחרם" - הנלכד לפני הארון בעבור שמעל בחרם

מצודת ציון

"נבלה" - דבר מגונה כמו (ישעיהו לב ו)נבלה ידבר