קטע:מצודות על יהושע ז ח

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"מה אומר" - אחר שהרגיש בעצמו שהרבה אמרים מול מעשה ה' חזר ואמר מה אומר אם לא כדבר הזה הואיל וישראל הפך עורף בנוסם ואצעק מכאב לב

מצודת ציון

"בי" - ענין לשון בקשה כמו (בראשית מד יח)בי אדוני