קטע:מצודות על יהושע ז א

מצודת דוד

"וימעלו וגו'" - על שלא שמרו זה את זה מעלה עליהם הכתוב כאלו כולם מעלו

מצודת ציון

"וימעלו" - ענין חטא ופשע