קטע:מצודות על יהושע ו ג

מצודת דוד

"כה תעשה" - להקיף פעם אחת ביום

מצודת ציון

"הקיף" - ענין סבוב כמו (תהלים פח יח)הקיפו עלי יחד