קטע:מצודות על יהושע ה יג

מצודת דוד

"הלנו" - בה"א השאלה לומר אם באת לעזור לנו מול האויב או לעזור להאויב

"ביריחו" - רצה לומר בגבול יריחו

מצודת ציון

"שלופה" - חלוצה מתערה כמו (איוב כ כה)שלף ויצא מגוה