קטע:מצודות על יהושע ה טו

מצודת דוד

"קדש הוא" - ומהראוי לעמוד עליה יחף

מצודת ציון

"של" - הסר וכן במשה (שמות ג ה)של נעליך