פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יהושע ה ו

מצודת דוד

"אשר נשבע" - אשר בעבור זה נשבע ה' להם לבלתי וגו'

"עד תום וגו'" - ואם כן לא היה מי מהנמולים להיות ראוי והגון למול זולתו

מצודת ציון

"זבת" - מלשון זיבה ונטיפה