קטע:מצודות על יהושע ה ג

מצודת דוד

"אל גבעת" - בגבעת הערלות ונקרא שם המקום על שם המאורע

מצודת ציון

"אל גבעת" - בגבעת וכן (שמות כה כא)ואל הארון ומשפטו ובהארון