פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יהושע ה א

מצודת דוד

"ולא היה וגו'" - אמר בדרך הפלגה וגוזמא כאלו הלך מעמם רוח החיוני לגודל הפחד