קטע:מצודות על יהושע ד יח


מצודת ציון

"נתקו" - נעתקו וסרו ממקומם