קטע:מצודות על יהושע ג יג

מצודת דוד

"ויעמדו" - המים אשר יבואו לאחר זה אל מקום הכריתה יעמדו שם נד אחד

"והיה כנוח" - מוסב למעלה לומר שהמה יראו כאשר ינוח כפות רגלי הכהנים מיד יכרתון המים היורדים עתה מלמעלה וילכו להם

מצודת ציון

"נד" - תל וקבוץ אחת וכן (שמות טו ח) נצבו כמו נד נוזלים