קטע:מצודות על יהושע ג י

מצודת דוד

"בזאת" - בהפלא שהולך ומפרש

מצודת ציון

"והורש יוריש" - מענין גרושין כמו (שם א כ) ויורש משם