קטע:מצודות על יהושע ג א

מצודת דוד

"שם" - אצל הירדן