קטע:מצודות על יהושע ב יט

מצודת דוד

"ואנחנו נקים" - כי לא היה מהאפשר לשומרו מן המיתה

"דמו בראשו" - רצה לומר עון מיתתו על עצמו כי פשע בנפשו