פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יהושע ב יד

מצודת דוד

"חסד ואמת" - היות את עשית עמנו חסד אבל צפית לתשלום גמול אבל אנו נעשה עמך חסד של אמת מבלי תקות תשלום גמול

"את דברנו זה" - את האות שאת מבקשת ונתנה לך כי אם תגיד לגלות האות הרבה יעשוהו להציל עצמם

"נפשנו וגו'" - אם מי ירצה לשלוח בכם יד נמסור עצמנו למיתה בכדי להציל אתכם