קטע:מצודות על יהושע ב יא

מצודת דוד

"הוא אלהים" - אם כן היכולת בידו על כולם

"ולא קמה וגו'" - רצה לומר כל איש רוחו נמוכה ושפלה