קטע:מצודות על יהושע ב ט

מצודת דוד

"וכי נפלה וגו'" - ולא נעצר כח להלחם בכם

מצודת ציון

"אימתכם" - מלשון אימה ופחד

"נמגו" - נמסו