קטע:מצודות על יהושע ב ח

מצודת דוד

"והמה" - המרגלים

מצודת ציון

"עליהם" - ענינו כמו אליהם באל"ף