פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יהושע ב ה

מצודת דוד

"ויהי השער" - רצה לומר בעת בוא זמן סגירת שער העיר כאשר חשך היום

"כי תשיגום" - היות זה מקרוב יצאו

מצודת ציון

"אנה" - לאיזה מקום