פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יהושע א ו

מצודת דוד

"חזק ואמץ" - בהנהגת העם כראוי

מצודת ציון

"ואמץ" - אף הוא ענין חוזק כמו (משלי כד ה)מאמץ כח