קטע:מצודות על יהושע א ג

מצודת דוד

"בו" - מוסב על תחלת המקרא אכל מקום

מצודת ציון

"תדרך" - מלשון דרך ענינו הליכה וצעידה