קטע:מצודות על חגי ב כ

מצודת דוד

"שנית" - באותו יום עצמו בכ"ד לחדש הט'