פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על חגי ב א

מצודת דוד

"בשביעי" - בחדש השביעי