מצודות על חגי א יב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"וייראו העם" - מאזהרות ה' וייעודי העונש

"ועל דברי חגיי הנביא" - ואל דברי חגיי הנביא שנבא להם כאשר שלחו ה'

מצודת ציון

"ועל דברי" - ואל דברי