קטע:מצודות על חגי א ח

מצודת דוד

"וארצה בו" - ר"ל עם כי יהיה קטן אהיה מרוצה בו ואתכבד על ידו

"עלו ההר" - ר"ל זאת עשו עלו אל ההר והביאו משם עצים ובנו הבית

מצודת ציון

"וארצה" - מלשון רצוי