פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על חגי א ו

מצודת דוד

"לבוש" - ר"ל הנה לבשתם לבוש ואינו כדאי להחם לו ואע"פ שמדרך העולם היה ראוי לחמם

"והמשתכר" - ומי שהוא משתכר במקח וממכר וכדומה הנה אין בו ברכה וכאלו משימו בצרור בגד הנקוב מתחת וכמו שיכנס כן יצא

"אכול" - אתם אוכלים מאכל ואין בו לשבעה כי המארה נשתלחה במעיים

"ואין לשכרה" - אינו כדאי לשכר כי חלף טעם היין

"זרעתם הרבה" - הנה הרבה זרעתם ומעט הבאתם אל הבית פחות ממה שזרעתם כי לא צמחה השדה

מצודת ציון

"לשכרה" - מלשון שכרות

"לחום" - מלשון חמימות

"והמשתכר משתכר" - מלשון שכר וריוח

"צרור" - ענין קשר כמו צרור הכסף (משלי ז)

"נקוב" - מלשון נקב וחור