פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על חבקוק ג א

מצודת דוד

"על שגיונות" - ר"ל תפלתו היתה בעבור ששגג והתרעם מול ה' ולכן חזר להתפלל לפניו ולספר בשבחו

מצודת ציון

"שגיונות" - מלשון שגיאה וכן שגיון לדוד (תהלים ז)