קטע:מצודות על חבקוק ב יד

מצודת דוד

"כמים יכסו על ים" - מקום המים קרוי ים והמים הם הממלאים את המקום ומכסים אותו ואמר שכמו כן יהיו ממולאים לדעת את כבוד ה'

"כי תמלא" - ר"ל בעבור שבני ישראל אנשי הארץ ההיא ימלאו אז דעת את כבוד ה' לכן יקח נקם מאותו שהרעו להם