קטע:מצודות על חבקוק ב יג

מצודת דוד

"ולאומים" - הלאומים ההם יעפו בהרבה ריק ר"ל כל מה שישתדלו ביגיעה ועייפות לעמוד ולהתחזק יהיה לריק כי אין חכמה וגבורה נגד ה'

"מאת ה'" - יבוא לו הגמול ולא במקרה

"וייגעו עמים" - העכו"ם יגעו בהרבה אש ר"ל מה שיגעו להתחזק יהיה תכליתם למאכולת אש

מצודת ציון

"בדי אש" - בהרבה אש וכן בדי ריק וכמו בדי שופר יאמר האח (איוב לט)