קטע:מצודות על חבקוק א יד

מצודת דוד

"ותעשה אדם" - למה הפקרת לו כל בני אדם כדגי הים שהמה מופקרים לכל וכרמש האדמה שאין מי מושל בו למנעו מיד הבא לקחתו

מצודת ציון

"כרמש" - הם בריות קטנות קצרי הרגל כמו רמש האדמה (בראשית ו)