קטע:מצודות על חבקוק א י

מצודת דוד

"והוא במלכים יתקלס" - הוא מהתל ומלעיג במלכים לבזותם בבזיון נפלא ורוזנים המה לו למשחק כי יתלוצץ בהם בדברי גדוף

"לכל מבצר ישחק" - מלעיג הוא על כל ערי מבצר באמרו שבקלות רב יכבשם וכן הוא האמת כי יצבור עפר הרבה לעשות תל גבוה מול המבצר ומשם ילחום עליה וילכדה

מצודת ציון

"יתקלס" - ענין לעג והתול כמו לקלס אתנן (יחזקאל טז)

"ורוזנים" - שרים

"משחק" - מלשון שחוק ולעג

"ויצבר" - ענין עשיית תל כמו שני צבורים (מלכים ב י)