קטע:מצודות על חבקוק א טו

מצודת דוד

"ויאספהו" - כפל הדבר במ"ש

"על כן" - הואיל ושעתו מצלחת לו ישמח ויגיל ואינו דואג מגמול המעשה ואוחז דרכו

"יגורהו" - מאסף את הכל בחרמו

"כלה" - כל אנשי הארץ מעלה בחכה ולפי שהמשילם לדגי הים אמר לשון הנופל בדגי הים שמעלים אותם מן הים ע"י החכה

מצודת ציון

"בחכה" - שם כלי צדייה כמו תמשך לויתן בחכה (איוב מ)

"העלה" - מלשון עליה

"יגורהו" - ענין אסיפה כמו אגרה בקציר (משלי ו)

"בחרמו במכמרתו" - עיניני פח ורשת כמו משטח חרמים (יחזקאל כו)וכמו ופורשי מכמורת (ישעיהו יט)