פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על זכריה י ט

מצודת דוד

"ואזרעם בגוים" - בעמים אף כי פזרתים כהמפזר לזריעה אעפ"כ במרחקים במקום שנתפזרו יזכרו בי ולכן יחיו עם בניהם וישובו לארצם

מצודת ציון

"ואזרעם" - מלשון זריעה והוא ענין פזור והפצה