קטע:מצודות על זכריה י ג

מצודת דוד

"כסוס הודו במלחמה" - בעת ילחמו האומות ישים ה' אותם אמיצי לבב כמו הסוס המראה הודו ויוצא לקראת נשק

"ועל העתודים" - על שרי האומות אזכור עונם לשלם גמול

"כי פקד" - כי זכר ה' את עדרו הם בית יהודה לנקום נקמתם מיד האומות

"על הרועים" - ר"ל עתה בבוא הגאולה חרה אפי על הרועים הם מלכי האומות שהרעו להם

מצודת ציון

"העתודים" - הם הזכרים מן העזים ויאמר על השרים בדרך שאלה

"אפקוד" - ענין זכרון

"הודו" - ענין הדר ואמצות הלב