קטע:מצודות על זכריה יד יא

מצודת דוד

"וחרם לא יהיה עוד" - לא יהיה בה שממון ואבדון

"וישבו בה" - ר"ל ישבו בה לעולם

מצודת ציון

"וחרם" - ענין אבדון וכריתה כמו כל הנשמה החרים (יהושע י)