קטע:מצודות על זכריה יד טו

מצודת דוד

"וכן תהיה" - וכמו כן תהיה מגפת הסוס וגו' כמו המגפה הזאת האמורה למעלה המק בשרו וגו'

מצודת ציון

"הפרד" - הוא הבא מן הסוס ומן החמור