מצודות על זכריה יד א

מצודות על זכריה • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"וחולק שללך בקרבך" - ר"ל כל השלל ששללו האומות ממך מימות עולם תשוב לך ותחולק בקרבך לתת לכ"א חלקו

"לה'" - ר"ל מיוחד לו ושמור אצלו

מצודת ציון

"שללך" - ענין ביזה