פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על זכריה יב ט

מצודת דוד

"אבקש להשמיד" - אבקש ואעשה כלומר אשים כל רצוני להשמידם