קטע:מצודות על זכריה יב ה

מצודת דוד

"ואמרו וגו'" - אלו הבאים עם הצובאים על העיר בראותה שאינם נזוקים עם הצובאים יאמרו בלבם הנה יושבי ירושלים חזקו אותי בהפגיעם בה' להתפלל עלי שלא אהיה נלקה עמהם כי יודעים המה שבאתי הנה שלא בטובתי ולא יתלו הדבר בזכות עצמם כ"א בזכות יושבי ירושלים

מצודת ציון

"אלופי יהודה" - שרי יהודה כמו אל תבטחו באלוף (מיכה ז)

"אמצה" - מלשון אומץ וחוזק