קטע:מצודות על זכריה ח טו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"כן שבתי" - כשיעור הזה חזרתי וחשבתי בימים האלה להיטיב וגו' ולא אנחם על הטובה לכן אל תיראו מדברי שלוחי הבבליים