קטע:מצודות על זכריה ח ה

מצודת דוד

"משחקים" - מרוב כל יהיו משחקים ושמחים

"ימלאו" - כי יפרו וירבו וימלאו רחובות העיר

מצודת ציון

"משחקים" - מלשון שחוק ושמחה