קטע:מצודות על זכריה ח ד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ואיש" - וכל אחד יהיה בידו משענתו להשען בה מרוב הימים שיחיו וכדרך הזקנים ועכ"ז לא ישיגם החולשה לשבת בית

"עוד ישבו זקנים וגו'" - עוד יבוא זמן הגאולה העתידה וישבו זקנים וזקנות ברחובות ר"ל לא ישיגם החולשה לשבת בית כ"א ברחובות ישבו כדרך הבחורים

מצודת ציון

"משענתו" - מטהו שנשען עליה