קטע:מצודות על זכריה ז ח

מצודת דוד

"ויהי דבר ה'" - חזר המקום ואמר לזכריה להזכיר הדברים שקרא ה' מאז ביד הנביאים ולאמר להם