קטע:מצודות על זכריה ז ז

מצודת דוד

"יושב" - ר"ל מיושב מבני אדם

"יושבת" - ר"ל יושבת בהשקט ושאנן

"ועריה" - וכן עריה שבסביבותיה היו יושבת בהשקט ושלוה

"הלוא את הדברים" - כאומר מי בקש מהם הצום הלא בזה חפצתי את הדברים וגו'

מצודת ציון

"והנגב" - ערי הנגב

"והשפלה" - העמק