מצודות על זכריה ז ד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ויהי וגו'" - ר"ל ועל זה היה אלי דבר ה'