קטע:מצודות על זכריה ז א

מצודת דוד

"היה דבר ה'" - הוא הדבור האמור למטה