קטע:מצודות על זכריה ו א

מצודת דוד

"וההרים הרי נחושת" - כאלו המרכבות היו חזקות והלכו בין הרי נחושת ולא נשברו וירמז על חוזק המלכיות ההם

"ארבע מרכבות" - הם מרמזים על ארבע מלכיות שמשלו בכיפה וכאלו רוכבים במרכבות שהוא ענין גדולה וממשלה

"ואשוב" - חזרתי והרימותי עיני

מצודת ציון

"מרכבות" - העגלות שהסוסים מושכים אותם