קטע:מצודות על זכריה ה ב

מצודת דוד

"ארכה עשרים וגו'" - כמדת בית קה"ק לרמז שבעת הפורעניות תחרב