קטע:מצודות על זכריה ד יג

מצודת דוד

"לא אדני" - לא השכלתי לדעת

"הלא ידעת" - הלא מעצמך תשכיל לדעת על מה מרמז השניות