קטע:מצודות על זכריה ד ג

מצודת דוד

"ושנים זיתים עליה" - שני אילני זית עמדו אצל המנורה